Thứ Ba, Tháng Mười Một 2, 2021
Home Album Thanh-lam-tam-03 (2)