Thứ Tư, Tháng Mười Một 1, 2023

Mù-Cang-Chải-004

Mù-Cang-Chải-001