Thứ Tư, Tháng Mười Một 1, 2023

WP_20130208_061

WP_20130208_039
lợn rừng nước nguyên con nhồi móc mật