Thứ Tư, Tháng Ba 15, 2023

Hình ảnh Khu nghỉ dưỡng 2015

  Cuối tháng 4 là những ngày khu nghỉ dưỡng Thanh Lâm hoàn thiện nốt một số hạng mục công trình chính trong năm 2015...

Tour tắm khoáng Thanh Thủy

Tour tắm khoáng Thanh Thủy ghép đoàn , nhóm từ trên 2 khách . Hà Nội - Thanh Lâm resort 1 ngày .Chú ý :...